Aktualności

Limity podatkowe w 2024 r.

Limity podatkowe dla małych podatników PIT, CIT i VAT od 2024 r. będą niższe. Wartości uprawniające podatników do skorzystania z preferencji podatkowych, czy też określonego sposobu rozliczania zostają przeliczone w oparciu o średni kurs euro, który w tym roku …

Wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy przez e-Urząd Skarbowy

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) osoby fizyczne i organizacje mogą złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Natomiast organizacje mogą już korzystać z usługi „Rozliczenia”, gdzie sprawdzą swoje salda i rozliczenia z urzędem skarbowym. Wniosek o zwrot …

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r.

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Podobnie jak ma to miejsce w bieżącym roku, wynagrodzenie minimalne dla osób …

KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o VAT… (Dz. U. poz. 1598) wprowadzi od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, generalnie dla wszystkich podatników, za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obecnie podatnicy mają …

Zmiany w wydawaniu paragonów elektronicznych

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, od 15 września 2023 r. została wprowadzona możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przez przesyłanie tego …

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można sprawdzić rozliczenia

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego, podatnicy i płatnicy mogą zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym. Usługa zapewni podatnikom wsparcie w prawidłowym sporządzeniu zeznań podatkowych. Użytkownicy w swoich „Rozliczeniach” w e-US zobaczą zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe, ich …

Rozliczenie PIT za 2022 rok. Podsumowanie najważniejszych zmian

Mijający rok był jednym z rekordowych jeśli chodzi o ilość zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem wziąć pod uwagę zarówno zmiany wprowadzone ustawą z października 2021 r., tj. „Polski Ład”, jak również …