Aktualności

Polski Ład: Zmiany w składce zdrowotnej

Zakończyły się konsultacje podatkowej części Polskiego Ładu. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości i zasad rozliczenia składki zdrowotnej, zasad rozliczania ulg podatkowych, konstrukcji ulgi na powrót oraz stawek w Estońskim CIT. Zmiany w składce zdrowotnej Wysokość składki …

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) kolejna grupa podatników będzie zobowiązana …

Unijny certyfikat COVID w telefonie

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji www.gov.pl/web/cyfryzacja zamieszczono pytania i odpowiedzi na temat Unijnego Certyfikatu COVID. W informacji resort cyfryzacji wyjaśnia: “Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca 2021 r. Mimo to, …

Elektroniczne umowy o pracę

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Dzięki nowym przepisom będzie możliwe zawieranie w sposób elektroniczny umów o pracę, umów zleceń oraz umów o pomocy przy zbiorach …