Aktualności

Ostatni dzwonek na mały ZUS plus

Dzisiaj (1 lutego) mija termin na złożenie wniosku o ulgę uprawniającą przedsiębiorców do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli mały ZUS plus. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zmieniły się zasady korzystania z tej preferencji. Obecnie kwalifikują się …

Zasady rozliczania VAT z Wielką Brytanią od 2021 r.

Do końca 2020 r. wywóz towarów do Wielkiej Brytanii polscy podatnicy VAT rozliczali jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, natomiast przywóz towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Od 1 stycznia 2021 r. transakcje dokonywane z Wielką Brytanią rozliczane są …

Do końca stycznia trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2020 r.

Do końca stycznia 2021 r. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą czy podawaniem napojów alkoholowych, muszą złożyć oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu w 2020 r. Natomiast jeżeli w 2021 r. nadal zamierzają korzystać z posiadanych zezwoleń, …

Rozszerzono tarczę finansową 2.0 – uchwała Rady Ministrów

Rada Ministrów podjęła uchwałę o rozszerzeniu tarczy finansowej dla małych i średnich firm. Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów zamieszczono następującą informację w tej sprawie: “(…) Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu …

PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego zeznanie to dotyczy. Ponieważ 28 lutego w 2021 r. …

Styczniowe obowiązki płatnicze

Dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych styczeń jest wyjątkowo gorącym miesiącem. Z jego końcem zobowiązani są oni bowiem wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania rocznych deklaracji, informacji i rozliczeń …