Aktualności

Wsparcie dla firm. Jak uzyskać pomoc

Co zakłada wsparcie? Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie? Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: Co …

Wsparcie dla samozatrudnionych.

Z czego może skorzystać samozatrudnieni? Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa. Na jaką wysokość wsparcia mogą liczyć samozatrudnieni? Wysokość wsparcia uzależniona jest …

Świadczenie postojowe- wsparcie dla ponad dwóch milionów osób

Czym jest świadczenie postojowe? Jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób. Jakie warunki musi spełniać osoba samozatrudniona …

Kto może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS?

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Płatnicy składek: jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym: którzy na dzień  29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń …

Koronawirus: Sejm uchwalił zwolnienie ze składek ZUS.

W nocy z piątku na sobotę, Sejm uchwalił ostatecznie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Finalny kształt tych przepisów znacznie różni się jednak od prezentowanych poprzednio założeń. Kto uzyska zwolnienie ze składek ZUS? Zwolnieniu podlegać będą składki …

ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów1) został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których dzieci uczęszczają. Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie …

Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca …