Aktualności

Nowy JPK_VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące nowego JPK_VAT, z których wynika, że: kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają …

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komunikat ZUS

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych… (Dz. U. poz. 1086), zwana ustawą antykryzysową – tarcza 4.0 wprowadziła zmiany do specustawy m.in. w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jak czytamy w komunikacie ZUS …

Terminy dla nowego pliku JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT

Mocą ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (…), zwanej tarczą 4.0, termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników zostanie przesunięty na 1 października 2020 r. Elementy …

Kasy wirtualne od 1 czerwca 2020 r.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych. W zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązywać będą dwa rozporządzenia Ministra Finansów: w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. …

Przedłużone terminy dla płatników pdof

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 972) dał więcej czasu płatnikom pdof na wywiązanie się z ustawowych …

Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR

Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej może udzielać małym i średnim przedsiębiorcom subwencji, aby zapewnić im płynność i stabilność finansową w okresie pandemii COVID-19. Po stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą otrzymanie subwencji zasadniczo generuje …