Jakie składki ZUS zapłacą przedsiębiorcy w 2024 r.

W styczniu 2024 r. po raz ostatni, przedsiębiorcy zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jeszcze w wysokości obowiązującej w 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS oznacza to wzrost składek.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców uzależniona jest od kwoty:

  • prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku opłacania składek ZUS na zasadach ogólnych,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach.

Od 1 stycznia 2024 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 7824 zł, natomiast kwota minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. – 4242 zł.

Przedsiębiorca płaci składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Minimalna podstawa, którą może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Przedsiębiorcy rozpoczynający własną działalność, przez pierwsze 24 miesiące jej wykonywania (lub po wykorzystaniu 6-miesięcznego okresu ulgi na start) mogą skorzystać z prawa do opłacania składek od niższej podstawy – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2024 r. obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wyniesie:

  • od 1 stycznia – do kwoty 1272,60 zł (30% z kwoty 4242 zł),
  • od 1 lipca – do kwoty 1290 zł (30% kwoty 4300 zł).

Jeśli nie masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

WAŻNE

Minimalna podstawa, od której liczy się składki w 2024 roku, wynosi 4694,40 zł.

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są wyrażone w procentach i wynoszą:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy – 916,35 zł
  • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy – 375,55 zł
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy – 115,01 zł
  • na ubezpieczenie wypadkowe: stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma – składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%. – 78,40 zł

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

Źródło INFOR.PL