Nowe wnioski na PUE ZUS Tarcza 3.0

Tarcza 3.0, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) znowelizowała specustawę w sprawie COVID-19. To spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w niektórych wnioskach przekazywanych  do ZUS. Organ …

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Dla kogo ? Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek …

Zaniechano poboru odsetek za zwłokę w zapłacie PIT za 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 23 kwietnia 2020 r., pod poz. 728, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. Rozporządzenie …

Więcej czasu na złożenie PIT

Rozwiązania przyjęte w tzw. specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za 2019 r. W dalszym ciągu terminem końcowym na wypełnienie tego obowiązku jest dzień 30 kwietnia 2020 r. …

Danina solidarnościowa

Z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy rozdziału 6a ustawy o PIT (art. 30h-30i), które regulują nowe świadczenie publiczne, tj. daninę solidarnościową. Podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Podatnicy zobowiązani do zapłaty daniny Zapłata daniny …

Wsparcie dla firm. Jak uzyskać pomoc

Co zakłada wsparcie? Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie? Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: Co …